Meistä

REKISTERINPITÄJÄ

InHunt Professional Education Oy

2273860-4

Äyritie 12 C, 01510 Vantaa

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Teemu Ruuska

InHunt Professional Education Oy

 

LISÄTIEDOT JA PYYNNÖT

asiakaspalvelu@inhuntproedu.fi

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteri palvelee InHunt Professional Education Oy:n tuottaman palvelun Edunown palveluista kiinnostuneita henkilöitä.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

– henkilön etu- ja sukunimi

– sähköpostiosoite

– yritys, jossa työskentelee

– vastuualue yrityksessä

 

 

REKISTERIN TIETOLÄHTEET / SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja päivitetään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannasta sekä muista vastaavista julkisista ja kaupallisista rekistereistä ja tietolähteistä.

 

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET / SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

InHunt Professional Education Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa rajoissa.

 

 

REKISTERIN SUOJAAMINEN

Tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja.

 

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröity henkilö voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö InHunt Professional Education Oy:lle kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä.

Ota yhteyttä ja palaamme sinulle pian!