Jouko Mikkola

Esittely

Erikoisosaaminen: Sensovalmennus, Toiminnallinen neurologia, Johtoryhmävalmennus, Esimiesvalmennus, Vuorovaikutustaidot, Itsensä johtaminen,

Jouko Mikkola on sensovalmennuksen ammattilainen. Sensomotoriikka on osa toiminnallisen neurotieteen alaa. Sillä tarkoitetaan aistien, aivojen, tukirangan ja hermolihasjärjestelmän poikkitieteellistä toimintaa. Sensovalmennuksessa tarkastellaan aivojen ja hermoston välistä vuorovaikutusta. Se auttaa ymmärtämään persoonallisuutta ja luontaisia vahvuuksia sekä hyödyntämään yksilöllisiä taitoja ja voimavaroja kokonaisvaltaisesti. Sensovalmennuksen ja toiminnallisen neurotieteen avulla pääsemme yksilön vahvuuksien juurelle ja pystymme hyödyntämään vahvuuksia johtamisessa, myyntitilanteessa tai kehittämään yhteisön vuorovaikutusta.

Yrityksen arvostelut

Ota yhteyttä ja palaamme sinulle pian!